Tổ Vật lí – Công nghệ Trường THPT Quảng Ninh năm học 2017-2018 gồm 9 thành viên, trong đó có 07 giáo viên Vật lí và 02 giáo viên Công nghệ. Tổ có 8 Đảng viên, 02 thạc sĩ và 02 thầy đang theo học thạc sĩ.
          Trong quá trình phấn đấu trưởng thành các thành viên trong tổ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực như: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi “Học sinh với nghiên cứu khoa học – công nghệ”, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh…
          Bên cạnh hoạt động chuyên môn, tổ Vật lí – Công nghệ cũng tích cực tham gia có hiệu quả trong nhiều hoạt động khác của nhà trường như các hoạt động Công Đoàn, Đoàn thanh niên, công tác chủ nhiệm,  tất cả các thầy cô trong tổ có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, yêu nghề, kiên trì giáo dục học sinh với phương châm dạy chữ là dạy người, để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng các thế hệ học sinh.
 
                                     DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NĂM HỌC 2017-2018
 

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Dạy môn Nơi ở
1.               Lê Công Trọng 1965 Tổ trưởng Đại học Vật lí An Ninh
2.               Hồ Công Tình 1978 Tổ phó Đại học Vật lí An Ninh
3.               Đỗ Xuân Hùng 1979 Tổ viên Đại học Vật lí Quán Hàu
4.               Trần Ánh Quang 1981 Tổ viên Đại học Vật lí An Ninh
5.               Nguyễn Thị Như 1980 Tổ viên Đại học Vật lí An Ninh
6.               Trương Văn Cương 1981 Tổ viên Thạc sĩ Vật lí Hiền Ninh
7.               Trần Thị Như Quỳnh 1986 Tổ viên Thạc sĩ Vật lí Xuân Ninh
8.               Đỗ Thị Lệ Thành 1979 Tổ viên Đại học Công nghệ Đồng Hới
9.               Trần Thị Bích Liên 1979 Tổ viên Đại học Công nghệ Đồng Hới

                                                        Tổ Vật lí - Công nghệ năm học 2016-2017