T VĂN PHÒNG
Tổ Văn phòng Trường THPT Quảng Ninh năm 2017-2018 có 07 thành viên, trong đó 01 BGH (Hiệu trưởng), 06 nhân viên gồm (01 Kế toán; 01 Văn phòng; 01 Thư viên; 01 Y tế; 02 Thiết bị). Tổ có 05 Đảng viên.
Cùng với sự trưởng thành chung của nhà trường, tổ Văn phòng chúng tôi trong suốt thời gian qua không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Các thành viên trong tổ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, luôn luôn cố gắng học tập nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành tốt công việc được giao. Bên cạnh đó tổ đã tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường như: Hoạt động công đoàn, thể dục thể thao…


DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2017-2018
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Email
1 Lê Trung Thông 1960 Hiệu trưởng ĐH letrungthong@quangbinh.edu.vn
2 Nguyễn Hữu Quảng 1974 Kế toán trưởng ĐH nguyenhuuquang@quangbinh.edu.vn
3 Nguyễn Thị Vân 1979 Văn phòng ĐH ntvan@quangbinh.edu.vn
4 Trần Anh Tài 1976 Thiết bị ĐH trananhtai_thptquangninh@quangbinh.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thu 1982 Thư viện ĐH ntthu_thptquangninh@quangbinh.edu.vn
6 Nguyễn Thị Thủy 1981 Y tế TC ntthuy_thptqn@quangbinh.edu.vn
7 Nguyễn Thị Huê 1981 Thiết bị ĐH nthue@quangbinh.edu.vn