Với nhiệm vụ cao cả và vinh quang của nhà trường là giáo dục - đào tạo nên những thế hệ học sinh vừa hồng vừa chuyên, tập thể cán bộ giáo viên, các thế hệ học sinh trường THPT Quảng Ninh với lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển luôn cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Tô thắm truyền thống vẻ vang nhà trường là sự cố gắng không ngừng của thầy, cô giáo tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân.
         Cùng với sự trưởng thành chung của nhà trường, tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân chúng tôi trong suốt chặng đường hơn 50 năm qua cũng không ngừng phấn đấu và trưởng thành, đội ngũ giáo viên trong tổ nhanh chóng được trẻ hóa. Các thành viên trong tổ sống giản dị, chân thành, say sưa nghiên cứu, tâm huyết với nghề. Những giáo viên trẻ mạnh dạn vươn lên khẳng định mình. Nhìn lại chặng đường phát triển, tổ Sử - Địa – GDCD có thể tự hào với nhiều thành tích đã đạt được.
         Cho đến nay, tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân có 8 thành viên, cả 8 đồng chí đều được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhiều giáo viên giữ chức vụ quan trọng  trong bộ máy hoạt động của nhà trường. Trong những năm học qua, với phong trào giảng dạy sôi nổi và những thành tích xuất sắc đã đạt được các thầy giáo, cô giáo trong tổ hàng năm đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo viên chủ nhiệm giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi tổ Địa - Sử - GDCD cũng đóng góp rất nhiều công sức và đã đạt được nhiều thành tích vẽ lên bức tranh truyền thống của tổ và nhà trường .

         Tuy 100% thành viên là nữ nhưng tổ vẫn là một trong những tổ chuyên môn vững mạnh, có nhiều cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”của nhà trường. Ngoài sinh hoạt chuyên môn đều đặn, có hiệu quả tổ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục như viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh, tích cực tự học, nghiên cứu, trao đổi giúp đỡ nhau…lập nên thành tích chung. Đến nay, các giáo viên trong tổ đều đã sử dụng máy vi tính, soạn giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu dạy và học của xã hội hiện nay.
         Năm học 2017-2018, tổ đang nỗ lực phấn đấu, thi đua dạy tốt, xây dựng tổ Sử- Địa- GDCD thành tổ vững mạnh trong đại gia đình trường THPT Quảng Ninh, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường.

 
                            Tổ Sử - Địa - GDCD năm học 2016-2017. Ảnh: Thanh Sơn.

                                       DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA – GDCD
                                                     (Năm học 2017-2018)

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hồng Thanh Địa Lý TTCM
2 Hoàng Thị Ánh Lịch Sử TPCM
3 Nguyễn Thị Én GDCD TPCM
4 Lê Thị Liên Địa Lý Giáo viên
5 Nguyễn Thị Phương Nam Địa Lý Giáo viên
6 Trương Thị Mỹ Lệ Lịch Sử Giáo viên
7 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Lịch Sử Giáo viên
8 Trần Thị Nhung GDCD Giáo viên