GIỚI THIỆU VÊ TỔ SINH
                 Ngày ấy, tổ Sinh chúng tôi có tên gọi  là tổ Hóa - Sinh. Những cây đại thụ của tổ như: Thầy Hòe, Cô Kiếm, Cô Kim, Thầy Đặng, Thầy Á, Cô Nhung... đã về hưu, nhưng vẫn tỏa bóng xuống cho các thế hệ mai sau của tổ .Tổ có truyền thống dạy học luôn gắn lý thuyết với thực hành, thuyết trình minh họa qua những bằng chứng thực tế sinh động, cũng như tham gia tích cực các phong trào thi đua của nhà trường. Các giáo viên trong tổ không ngừng tự học và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          Năm 2014 tổ Hóa - Sinh tách thành 2 tổ là tổ Sinh và tổ Hóa. Đến nay tổ Sinh có 5 giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.Tổ Sinh không đông đảo thành viên như các tổ khác nhưng là một khối đoàn kết rất vững chắc. Qua nhiều năm hoạt động, tổ chúng tôi đóng góp cho trường những thành quả và những nổ lực đáng được trân trọng. Hằng năm, tổ tham gia bồi dưỡng học sinh tham gia HSG Tỉnh và đạt giải, rất nhiều em đỗ vào các trường đại học như y Huế, y Hà Nội, học viện Quân y... và hiện nay đã trở thành nhiều bác sỹ giỏi.  Kết quả ấy, đem lại niềm vui cho học sinh tham gia và tạo phấn chấn cho giáo viên trong tổ.
          Bây giờ, tổ chúng tôi đã ổn định về con số và đều rất trẻ, tôi tin tổ chúng tôi sẽ ngày càng mạnh hơn, vững vàng hơn và với tất cả lòng nhiệt tình cùng sự tâm huyết với nghề, những thành viên tổ Sinh chúng tôi, xin được góp thêm hương sắc cho trường trong cuộc hành trình tiếp nối hôm nay và mai sau.
                                                DANH SÁCH TỔ SINH NĂM HỌC  2017- 2018
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Gmail Số điện thoại
1 Trương Thị Cúc 1980 Tổ trưởng TS truongthicuc_thptqn@quangbinh.
edu.vn
0944672845
2 Nguyễn Thị Nha Trang 1982 Tổ phó ĐH nhatrangthptquangninh@gmail.
com
01278198989
3 Trần Thị Thúy 1979 GV ĐH ttthuy779@gmail.com 0945408919
4 Trương Thị Kim Oanh 1980 GV ĐH ttkoanh@quangbinh.edu.vn 0987097245
5 Hà Thị Như Thủy 1990 GV ĐH htnthuy@quangbinh.edu.vn 0916712909