Sân trường THPT Quảng Ninh 2017

Tùy bút "Khung trời ngoài cửa lớp"

Bài viết của Nhiên Phượng - cựu học sinh trường khóa 2009-2012 - đã được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại số 171 ra ngày 18/7/2016 dành tặng trường THPT Quảng Ninh (Quảng Bình) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.