Kế hoạch BDTX của giáo viên 2018-2019

Kế hoạch BDTX và các văn bản liên quan đến công tác BDTX năm học 2018-2019.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018, NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM – PHÒNG THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018, NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM – PHÒNG THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Kế hoạch lao động Tuần 14-15

Kế hoạch lao động Tuần 14-15

Kế hoạch lao động Tuần 14-15 (từ 21/11 - 2/12/2017).

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của Trường

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của Trường

Thực hiện nhiệm vụ năm học, trường THPT Quảng Ninh xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2017-2018 với những nội dung trọng tâm phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn mới.

Kế hoạch hoạt động ban thường trực hội CMHS trường

Ban thường trực CMHS trường đã thống nhất ban hành nội dung chi tiết kế hoạch hoạt động của ban đại diện CMHS trường năm học 2017-2018. Theo đó, kế hoạch nêu rõ các hoạt động trọng tâm trong từng học kỳ, từng tháng theo chủ điểm hoạt động của nhà trường. Đặc biệt đề xuất mô hình CMHS tham gia tổ chức cho HS hoạt động ngoại khóa với hình thức tham quan di tích lịch sử địa phương, bảo tàng tỉnh hay thăm mộ Bác Giáp...

Lịch làm việc Tuần 8 (09/10-15/10/2017)

Lịch làm việc tuần 8 (9/10-15/10/2017) của trường THPT Quảng Ninh.

Thông báo gửi tin, bài đăng trên webiste của trường

Thông báo gửi tin, bài đăng trên webiste của trường

Trường THPT Quảng Ninh thông báo một số nội dung về việc viết, gửi tin bài đăng trên trang tin điện tử (webisite) của đơn vị. Qua đó, yêu cầu các tổ chức, bộ phận, cá nhân liên quan cử người viết, gửi tin bài, ảnh về văn phòng trường để cập nhật thông tin kịp thời đúng quy định.

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2017-2018

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2017-2018

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THPT Quảng Ninh xác định công tác học sinh và hoạt động ngoại khóa là nhiệm vụ quan trọng trong quy trình thực hiện mục tiêu đào tạo; là cầu nối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội đồng thời là phương tiện phát huy mọi nguồn lực làm tốt công tác giáo dục học sinh trong nhà trường; Xác định rõ đây là hoạt động giáo dục cơ bản thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị.