Thời khoá biểu 2018-2019

Đăng lúc: Thứ hai - 10/09/2018 15:36
TKB năm học 2018-2019
Thời khoá biểu 01 từ tuần 1 (Từ 27/9/2018): Tại đây.
Thời khoá biểu Tuần học chuẩn bị (21/8-26/8/2019): Tại đây.
Ngoài ra có thể xem TKB online theo địa chỉ liên kết tại đây.
Tác giả bài viết: BCM