DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/11/2018 10:49
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC
Vật lí. chi tiết xem tại đây 
Toán học. chi tiết xem tại đây 
Tin học chi. tiết xem tại đây 
Thể dục. chi tiết xem tại đây
Hoạt động NGLL. chi tiết xem tại đây 
Hóa học. chi tiết xem tại đây 
GDCD. chi tiết xem tại đây 
Địa lí. chi tiết xem tại đây 
Công nghệ. chi tiết xem tại đây 
Lịch sử. chi tiết xem tại đây
Ngữ văn. chi tiết xem tại đây 
Sinh học. chi tiết xem tại đây 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huê