BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 3 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 3 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG NĂM 2018-2019 LẦN 2

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG NĂM 2018-2019 LẦN 2

Bài giới thiệu cuốn sách: "Võ Nguyễn Giáp hào khí trăm năm" của tác giả Trần Thái Bình, NXB trẻ, XB năm 2016

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2 LẦN 1  NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2 LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

Giới thiệu cuốn sách: "Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành"

Mùa thi

Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1 năm học 2018-2019

Tổng hợp tất cả đề và hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kì 1 năm học 2018-2019. Khối 10, 11: Đề và HDC của Sở. K12: Đề và HDC của trường. Một số đề và HDC sẽ được bổ sung ngay sau khi công bố.

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2018-2019

Thời khoá biểu 2018-2019

TKB năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018, NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM – PHÒNG THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017-2018, NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM – PHÒNG THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Bài giới thiệu sách tháng 2 năm học 2017-2018

Bài giới thiệu sách tháng 2 năm học 2017-2018

Bài giới thiệu cuốn sách: Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Bài giảng điện tử bài Tác giả Nam Cao

Bài giảng điện tử bài Tác giả Nam Cao

Bài giảng điện tử bài Tác giả Nam Cao

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh 11 năm học 2017-2018

Đề thi và đáp án học kì I môn Tiếng Anh 11

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của Trường

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của Trường

Thực hiện nhiệm vụ năm học, trường THPT Quảng Ninh xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2017-2018 với những nội dung trọng tâm phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn mới.

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2017-2018

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2017-2018

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường THPT Quảng Ninh xác định công tác học sinh và hoạt động ngoại khóa là nhiệm vụ quan trọng trong quy trình thực hiện mục tiêu đào tạo; là cầu nối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội đồng thời là phương tiện phát huy mọi nguồn lực làm tốt công tác giáo dục học sinh trong nhà trường; Xác định rõ đây là hoạt động giáo dục cơ bản thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị.