Đoàn trường THPT Quảng Ninh là tổ chức đại diện cho thế hệ trẻ Trường THPT Quảng Ninh. Qua nhiều năm hoạt động, Đoàn trường đã và đang phát triển rất mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động của các phong trào Đoàn và công tác Thanh niên. Bên cạnh chức năng chính là giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, hăng hái đi đầu của thanh niên trong các lĩnh vực học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức vì cộng đồng, Đoàn trường còn tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ Đoàn viên trong Nhà trường phát triển toàn diện, năng động. Hàng năm, có rất nhiều hoạt động được Đoàn trường tổ chức và chỉ đạo tổ chức ở các lĩnh vực đào tạo kỹ năng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Đoàn trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào và được sự ghi nhận, đánh giá rất cao từ tổ chức Đoàn cấp trên.
Nhiệm kỳ 2017-2018 Đoàn trường có 25 Chi đoàn trong đó có 01 chi đoàn giáo viên và 24 Chi đoàn học sinh với 892 Đoàn viên thanh niên.
Tuổi trẻ Trường THPT Quảng Ninh luôn thể hiện nguyện vọng, ý chí quyết tâm mang sức lực, tài năng và trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo góp phần cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2018
TT Họ và tên Năm sinh Chi đoàn Trình độ Chức vụ
1                  Trần Ánh Quang 1981 Giáo viên Đại học Bí thư
2                  Nguyễn Thị Phương Nam 1982 Giáo viên Đại học Phó bí thư
3                  Nguyễn Thị Hoài Thương 1985 Giáo viên Đại học UV TV
4                  Nguyễn Mạnh Hùng 2000 12A1 12/12 UV TV
5                  Trần Thị Hồng Nhung 2001 11A7 11/12 UV TV
6                  Trần Lê Mai 1987 Giáo viên Thạc sĩ UV BCH
7                  Đinh Thị Hà 1987 Giáo viên Đại học UV BCH
8                  Trần Thị Tú 2000 12A2 12/12 UV BCH
9                  Nguyễn Thị Hồng Như 2000 12A8 12/12 UV BCH
10              Nguyễn Thị Hồng 2001 11A2 11/12 UV BCH
11              Châu Thị Ánh Nhi 2001 11A4 11/12 UV BCH
12              Võ Thị Ngọc Duyên 2002 10A5 10/12 UV BCH
13              Lê Thị Hồng Dương 2002 10A6 10/12 UV BCH